Vi hjälper dig att ta kontroll över din hälsa

Hur mår du om tio år? Chansen är stor att du kan svara -riktigt bra då också, om du frågar dig själv, hur mår jag? några gånger längs vägen dit. I HUR MÅR JAG®s hälsokontroll är det en läkare som ger dig personligt utformade hälsoråd i sitt utlåtande. Utlåtandet baseras dels på de provtagningar som tas på den provtagningsenhet som du valt, dels på svaren från den internetbaserade webb-enkäten som du fyller i. Genom att du får en påminnelse inför din årliga hälsokontroll får du, på ett enkelt sätt, ökad kunskap om din hälsa. Så ta kontroll över din hälsa: Fråga dig själv ”hur mår jag?”, och låt våra medicinska specialister ge dig ett svar du har nytta av – nu och om tio år.