Ansvarsbegränsningar

HUR MÅR JAG® baserar sina utlåtanden och råd på tillgänglig information från kunden, d.v.s. de uppgifter som lämnats i frågeformuläret och de prover som tagits. HUR MÅR JAG® tar inte ansvar för något annat än bedömningen av den tillgängliga informationen. HUR MÅR JAG®s ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter också att av kunden lämnade uppgifter överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

Råd och utlåtanden som erhålls genom HUR MÅR JAG® utgör ett komplement till den sedvanliga vården. HUR MÅR JAG® är inte avsett att ersätta medicinsk konsultation såsom läkarbesök vid behov av detta.

Allt material på denna webbplats har tagits fram specifikt för HUR MÅR JAG®. Inga texter, bilder eller andra element på webbplatsen får användas i andra sammanhang utan HUR MÅR JAG®s godkännande.

Informationen på webbplatsen utgör inte medicinsk eller i förekommande fall juridisk rådgivning, utan endast information till besökaren om vissa grundläggande förhållanden. Informationen gör inte anspråk på att vara fullständig. HUR MÅR JAG® förbehåller sig rätten att göra ändringar i webbplatsens innehåll utan föregående information om detta.