För företag


HUR MÅR JAG – Den nya tidens hälsokontroll.

Den nya tidens hälsokontroll kan upptäcka problemen innan de har blivit problem.

Som arbetsgivare måste du betala en del av kostnaden om dina anställda blir sjuka. Och du är också skyldig att se till att åtgärder vidtas så att de snabbt kan komma tillbaka till jobbet. Ett sätt att tackla problemet är att se till att det aldrig uppstår. Eller att konsekvenserna blir så lätthanterliga som möjligt.

Regelbundna hälsokontroller är en bra metod för att tidigt identifiera det som, om inget görs, kan utvecklas till ett lidande för den anställde och en kostnad för företaget. Den nya tidens hälsokontroll är ett enklare, tryggare och billigare sätt att upptäcka problemen innan de har blivit problem.

Om du önskar kontakt med vår kundorganisation, skicka ett mail genom att klicka här så återkommer vi snarast till Er


Läs mer här :