Akutlägen

Akutlägen

– Jourhavande läkare ringer direkt om läget är akut.

Indikerar något av de tagna proverna ett extremt avvikande värde kontaktar labbet omedelbart HURMÅRJAG’s jourhavande läkare. Denne gör då en bedömning och ringer om läget är akut direkt till den anställde och ger instruktioner om vart han eller hon ska vända sig.


Läs mer här :