En bättre arbetsgivare

En bättre arbetsgivare

– Nu blir det enklare, tryggare och billigare att vara en bra arbetsgivare.

Bra lön och hög status är inte längre det enda välutbildade människor frågar efter när de väljer var de vill arbeta. Utrymmet att påverka, känslan av att bli sedd, möjligheten att utvecklas och må bra på jobbet väger många gånger tyngre.

Att erbjuda regelbundna hälsokontroller av hög kvalitet, i en modern form där omtanken om individen och integriteten är viktigast, kan vara ett bra argument när du pratar med någon du vill anställa.

Den nya tidens hälsokontroll gör det lite enklare att vara en bra arbetsgivare


Läs mer här :