Integritet

Integritet

Inga provsvar och journaler på avvägar.

Med den gamla tidens hälsokontroll fick den anställde sina provsvar hemskickade med posten. Exakt vart det papperet sedan tog vägen har inte riktigt alla fullständig koll på.

Ska man senare i livet ta nya prover i andra kontakter med sjukvården finns det en risk att man missar möjligheten till en användbar, och ibland nödvändig, referens. Med den nya tidens hälsokontroll kan den anställde dygnet runt och oavsett var han eller hon befinner sig, logga in på sin personliga sida och få tillgång till sina enkätsvar, provsvar och läkarutlåtanden.

Observera att det bara är den anställde själv som kan logga in sig och komma åt uppgifterna. Ingen information, inga provsvar och inga journaler kan komma på avvägar.

Du får själv som arbetsgivare en sammanställning av hälsoläget på ditt företag. I det materialet finns inga uppgifter eller utlåtanden om enskilda medarbetare, men det kan hjälpa dig att se och förebygga tendenser och hälsorisker.


Läs mer här :