Svar från doktorn

Svar från doktorn

– Svar från en erfaren läkare inom 48 timmar.

Vid den gamla tidens hälsokontroll hände det ganska ofta att processen drog ut på tiden. Ibland kunde det ta veckor vecka innan svaren damp ner i brevlådan.

Med den nya tidens hälsokontroll är proverna och den anställdes svar på frågorna i enkäten analyserade och bedömda av en erfaren läkare, i regel inom 48 timmar efter att proverna tagits.

Den anställde får då ett mejl från doktorn och kan logga in på sin personliga sida på hurmarjag.se. Där finns provsvaren och ett läkarutlåtande. Gör läkaren bedömningen att ytterligare prover behöver tas, eller att andra åtgärder bör vidtas, får den anställde instruktioner och råd om vad han eller hon bör göra, och vart man ska vända sig.

De läkare som är knutna till hurmarjag.se är erfarna specialister. De har arbetat på stora sjukhus och vårdcentraler under många år. De har också möjlighet att direkt koppla in andra specialistläkare, sjukgymnast, dietist och psykolog för ytterligare konsultation och rådgivning.


Läs mer här :