Om tjänsten – Frågor och svar

Frågor och Svar

  • Vilka ligger bakom HUR MÅR JAG®?

Tjänsten HUR MÅR JAG® drivs av Human Life AB som är ett svenskt företag med aktörer som har en gedigen erfarenhet från medicin- och hälsobranschen.  Human Life AB är ett nytt bolag som erbjuder företag och privatpersoner hälsokontroller med en inriktning mot våra mest vanliga folksjukdomar.  Idén är att göra ”Riskbedömningar av potentiella förändringar i en persons framtida hälso- och sjukdomstillstånd, samt ge förslag på åtgärder” .

  • Måste jag besvara alla frågor i webbenkäten?

De flesta frågorna är tvingande att svara på, det vill säga man måste besvara dessa. Skälet är bara att det ger den bedömande läkaren ett bättre underlag för att göra en bra analys och ett bra svar tillbaka till klienten.

Några frågor är valfria och dessa måste inte besvaras.

  • Vad händer på provtagningen?

När du kommer till provtagningsstället skall du bege dig till labbet där du först legitimerar dig. Därefter kommer provtagaren att ta några blodprover, du får lämna ett urinprov (som sedan analyseras med s.k. provsticka) och till sist tas ett blodtryck.

Innan proverna tas skall du sitta ner stilla, i fem till tio minuter och ”varva ner”

  • Hur hittar jag närmaste provtagningsenhet?

Du hittar en förteckning över våra provtagningsenheter under fliken OM TJÄNSTEN, här på hemsidan. Klicka här

  • Vad gör jag om jag tappat bort mitt användarnamn och lösenord?

Denna tjänst HUR MÅR JAG® ställer höga krav på säkerhet och därför har vi valt att kräva av våra besökare att dom identifierar sig med en e-legitimation. Du måste alltså alltid använda en giltig e-legitimation för att logga in till tjänsten, vilket  du kan göra här på hemsidan genom att klicka på knappen ”Logga In”.

Är du en ny kund så registrerar du dig genom att trycka på knappen ”Ny Användare” och ombedes då logga in med din e-legitimation, innan du kan börja fylla i en hälsodeklaration.

  • Vilka har tillgång till min information som publiceras på nätet?

Ingen information som du lämnar ifrån dig publiceras på nätet.

Det är bara du som kan komma åt din information efter att du först identifierat dig med din e-legitimation. På samma sätt som många gör med sin Internetbank när dom sköter sina bankärenden.

Den bedömande läkaren som skall titta på dina svar, loggar även han in först med sin e-legitimation

  • Vad händer om något av mina resultat kräver medicinsk uppföljning?

Om läkaren finner ett avvikande provsvar eller andra indikationer som kräver en uppföljning av något slag kommer du att få råd om hur du bör hantera detta och hur du bör gå vidare.

  • Hur kommer mina uppgifter att skyddas?

Vi förhindrar otillbörlig åtkomst till din information genom användandet av e-legitimation. All data lagras i vår databas på ett säkert sätt och dialogen med tjänsten sker på ett säkert sätt som är krypterat. På samma sätt som när du sköter dina bankärenden. Läs mer här