Min hälsokontroll

Välkommen till Min hälsokontroll.

Du som vill genomföra en hälsokontroll för första gången behöver registrera dig som ny användare genom att trycka på knappen ny användare, nederst på sidan. Du ombeds då att logga in med din e-legitimation samt  fylla i dina personuppgifter för att sedan besvara ett frågeformulär om din hälsa. Detta är det första steget av  hälsokontrollen. Det andra steget består av att du går till den provtagningsenhet du valt för att lämna utvalda blodprover, för att där lämna ett urinprov och där även ditt blodtryck mäts. För att läsa mer om de prov som ingår kan du klicka här

Du som redan är  registrerad som användare kan klicka på knappen logga in nederst på sidan, för att fylla i ett nytt frågeformulär. Du kan även logga in för att ta del av resultatet av hälsokontrollen och för att ta del av resultaten från tidigare hälsokontroller eller skriva ut dessa. När du är inloggad har du även möjlighet att ändra på dina kontaktuppgifter.

Kontrollera innan du registrerar dig som användare och loggar in
att du har en giltig e-legitimation på din dator som fungerar.Läs mer här.

Den här knappen använder du när du går in på vår tjänst för första gången för att göra en hälsokontroll.

Den här knappen använder du som redan gjort en hälsokontroll och därigenom blivit upplagd som kund.