Om tjänsten

Allt om HUR MÅR JAG®

HUR MÅR JAG® är en hälsokontroll  där vi ger dig kontrollen över din hälsa. På ett unikt sätt ökar vi dina möjligheter att påverka dina förutsättningar för att må bra och få en översikt över ditt hälsotillstånd. I HUR MÅR JAG®s hälsokontroll är det en läkare som ger dig personligt utformade hälsoråd i sitt utlåtande. Utlåtandet baseras dels på de provtagningar som tas på den provtagningsenhet  som du valt, dels på svaren från den internetbaserade webb-enkäten som du fyller i. Genom att du får en påminnelse inför din årliga hälsokontroll får du, på ett enkelt sätt, ökad kunskap om din hälsa.

Genom att tidigt upptäcka förändringar i dina värden får du större möjlighet att påverka din hälsa i god tid och vidta åtgärder i ett tidigt skede. Fördelen är att det är du som har tillgång till dina egna värden, ett värdefullt verktyg inför möten med sjukvården.
Du som vill genomföra en hälsokontroll måste vara arton år fyllda.

För att läsa mer om hur hälsokontrollen går till steg för steg Klicka här

För att läsa mer om vanliga frågor och svar Klicka här

Vill du komma igång med en hälsokontroll nu? Klicka här