Om tjänsten – Så här går det till

Så här går det till

Steg 1. Logga in till tjänsten genom att legitimera dig med din e-legitimation.  Fyll sedan i hälsodeklarationen på vår webbplats och välj där även det provtagningsställe nära dig, som du vill gå till.

Steg 2. När du är klar och har skickat iväg din hälsodeklaration kommer du sedan till en betalsida om du inte förskottsbetalat för tjänsten, då skickas du förbi betalsidan. Övriga kan här betala med kort såsom VISA eller MasterCard anslutna eller från sin Internetbank på SEB, Handelsbanken, Swedbank eller Nordea. Fakturaalternativet används av våra företagskunder. När din betalning sedan godkänts blir du också registrerad som användare på HURMÅRJAG? om detta var ditt första besök.

Steg 3. Besök snarast (inom en månad) det valda provtagningsstället, fråga där efter labbet/provtagningen. När du legitimerat dig skall du där på plats lämna utvalda blodprover, ett urinprov samt mäta blodtrycket.

Steg 4. Inom en vecka efter ditt besök på provtagningsstället kommer en av våra läkare och specialister, att analysera dina provtagningssvar och din hälsodeklaration. Du får ett detaljerat utlåtande om din hälsostatus och råd om hur just du kan förbättra din hälsa

PRIS: 1250 sek inkl. moms

Dessa tester ingår vid provtagningen

Blodtryck

Urinprov

Blodprover

– Blodsjukdomar  (Hematologiprofil)

– Saltbalans (Natrium + Kalium)

– Njurfunktion (Albumin + Kreatinin)

– Urinsyrenivå (Urat)

– Kalkbalansen (Calcium + Fosfat)

– Blodfetter (Kolesterol + Apo A1, Apo B,ApoB/Akvot)

– Levervärden (ALAT + ALP + LD)

– Diabetes (HbA1c)

– Infektioner och inflammationer (CRP)

– Blodsocker (Glukos)

– Sköldkörteln (TSH)

Vad som händer med dina provsvar

Dina provsvar finner du under fliken ”Mina hälsokontroller” på dina egna ”Mina Sidor” där alla dina provsvar sparas. Dit kommer du genom att logga in med  din e-legitimation. Om du gjort flera undersökningar under ett antal år kommer du där att kunna se resultaten från samtliga dessa.
Du kan även skriva ut dina gamla labbsvar som ligger sparade som pdf-dokument och det samma gäller för dina gamla hälsodeklarationer.
Läkarens utlåtande finner du tillsammans med resultaten och du kommer att få ett besked till din e-postadress när provsvaren och utlåtandet från den senaste hälsokontrollen blivit publicerade på dina ”Mina Sidor”.

Den årliga uppföljningen

Ett hälsotillstånd är ofta föränderligt. Med en regelbunden kontroll får du fler värden att utgå ifrån och du kan enkelt följa förändringarna i din hälsa. Som kund hos HUR MÅR JAG® får du automatiskt en påminnelse en gång per år när det blir dags för din uppföljning. Du kommer då att göra om undersökningen och få uppdaterade värden och ett uppdaterat utlåtande från vår läkare som då kan se hur din situation förändrats från föregående år. För varje ny undersökning får vi en bättre bild av dina normalvärden och vi kan då snabbare fånga upp eventuella förändringar.
Kom ihåg att det är bara du själv som kan ta ansvaret för din egen hälsa och att du följer de råd och anvisningar du får av läkaren.

Vad händer om läkaren finner ett avvikande värde?

Om läkaren finner ett avvikande provsvar eller indikationer på en begynnande ohälsa, kommer du att få råd om hur du bör hantera detta och hur du bör gå vidare.