Unilabs, Kemiska Laboratoriet

Unilabs, Kemiska Laboratoriet
Sjukhuset i Falköping
521 85 FALKÖPING
Provtagningsenheten är öppen för provtagning mån-fred kl. 7.30-16.00.